Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

Τρίτη, 19/09/2023

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης για τον ΔΕ Οδηγό σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1967/17-07-2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ»

Δείτε στα Σχετικά Αρχεία

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
zip ΟΔΗΓΟΣ 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19/09/2023

Top