Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2022

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 - 2022

Η ΔΡΑΣΗ... ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αφορά στην παροχή δωρεάν θέσεων φροντίδας, φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης σε βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα με αναπηρία, σε αντίστοιχες δομές, βοηθώντας οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Η δράση συμβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας, με ισότιμους όρους προκειμένου να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχονται σε ανέργους και εργαζόμενους γονείς για τη φύλαξη και απασχόληση των παιδιών τους.

Υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
  • Μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία
  • Άτομα (γυναίκες ή άνδρες) που έχουν την επιμέλεια παιδιών
  • Άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία

Εξαιρούνται από κάθε Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ
  • Βρεφικοί, Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.με.Α.)

Οι θέσεις φιλοξενίας και απασχόλησης παρέχονται από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., αναρτά στην ιστοσελίδα της (site) αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάθε έτος, περίληψη της οποίας δημοσιεύει σε εφημερίδες εθνικής εμβέλειας, προκειμένου για την ενημέρωση και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη δυνατότητα και τη διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Η διάθεση της θέσης προς κάθε ωφελούμενο άτομο πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέσω αξίας τοποθέτησης (voucher).

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν θέση σε Δομή αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν voucher.

ΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  • Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.) 2014 – 2020
  • 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014 – 2020 (Π.Ε.Π. & Π.Ε.Π. Α.ΜΕ.Α.)
  • ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

O συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης για την περίοδο 2021-2022, ανέρχεται στο ποσό των 279.000.000 ευρώ και τα ωφελούμενα άτομα στις 152.300.

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Φυλλάδιο Δράσης 216 KB
pdf Αφίσα Δράσης 231 KB
Top