Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ I ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ) 5001408
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 662.570,06 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 30.6.2022

ΕΡΓΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ I ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Community Center of Malevizi munincipality
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ) 5002631
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 342.069,38€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 31.12.2023
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΕΡΓΟ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ I ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Structure for the provision of common goods: Social Grocery in Malevizi munincipality
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ) 5002309
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 234.000€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 31.12.2023
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Top