Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ IΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ)5001408
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ662.570,06 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ30.6.2022

ΕΡΓΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ IΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Community Center of Malevizi munincipality
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ)5002631
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ342.069,38€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ31.12.2023
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΠροώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΒελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΕΡΓΟ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ IΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Structure for the provision of common goods: Social Grocery in Malevizi munincipality
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ)5002309
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ234.000€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ31.12.2023
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΠροώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΒελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Top