Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Αναδιανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ στο Δήμο Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 23/04/2021

Αναδιανομή προϊόντων πραγματοποιείται σήμερα στο Δήμο Μαλεβιζίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ MIS 5029840 σε είδη κρεοπωλείου (αρνί, αυγά, χοιρινό, κοτόπουλο) από τις αποκεντρωμένες προμήθειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) σε δικαιούχους πολίτες και οικογένειες του ΤΕΒΑ.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου -ως συμπράττων φορέας – σε συνεργασία με τον  ΔΟΚΑΠΠΑΜ ενημερώνουν τους πολίτες ότι διενεργείται αναδιανομή προϊόντων στους δικαιούχους Τ2 με τα υπόλοιπα προϊόντα  σήμερα Παρασκευή  23/4/2021

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο νέο χώρο στην οδό Καζαντζάκη 5 (πλησίον του παλιού χώρου στέγασης του ΤΕΒΑ). Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προγραμματισμένα οργανωμένα ραντεβού μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος δέχονται μήνυμα στο κινητό τους από την υπηρεσία του Δήμου για προγραμματισμό συγκεκριμένης μέρας, ώρας και χώρου καθώς και της εισόδου Α ή Β για την παραλαβή των προϊόντων.

Σας παρακαλούμε να διαβάζετε το μήνυμα για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας.

Για την παραλαβή των προϊόντων του ΤΕΒΑ οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:

  • Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ των ίδιων και των μελών της οικογένειας τους που έχουν εγκριθεί.
  • Τον Αριθμό Αίτησης KEA (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Αν ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή δε φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής αλλά συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος ωφελούμενου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23/04/2021

Top