Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής τροφίμων στις περιοχές έτους 2013

Τετάρτη, 20/03/2013

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Με το ΦΕΚ 414 22/2/2013 Τεύχος Β,για τον Καθορισμό επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους,του Προγράμματος ” Δωρεάν Διανομή τροφίμων έτους 2013 από τα αποθέματα στους απόρους της χώρας”, δηλαδή η φάση της υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης. Άποροι θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 414 22/2/2013 τα άτομα και οι οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα κα μόνιμα στην Ελλάδα.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

Διάβασε Περισσότερα 1. Για το άπορο άτομο,το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200€.

2. Για την άπορη οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή ο αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700€.

3. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή ο αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520€

4. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα,και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400€

5. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280€

6. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος,πέραν των 3,το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€

Στην περίπτωση άπορου ατόμου,που έχει αναπηρία 67% και άνω,το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€

Σε περίπτωση άπορης οικογένειας,με ένα ή και περισσότερα μέλη,που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω,το εισοδηματικό κριτήριο,προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Ως μέλη της οικογένειας,θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών,όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα συμμετάσχει με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ – Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Παιδείας Μαλεβιζίου (ΔΟΚΑΠΠΑΜ)για να ωφεληθούν οι μόνιμοι κάτοικοι της επικράτειάς του.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ωφελούμενοι είναι:

1. Αίτηση τελικού δικαιούχου για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου,ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες,πολύτεκνες,τρίτεκνες και μονογονεικές οικογένειες)

5. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής προγράμματος

6. Έγγραφα από κρατικούς φορείς υγείας που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πασχόντος σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από τις 26/03/2013 μέχρι τις 15/04/2013 από τις 9:00 έως τις 11:00 και στις κατά τόπους τοπικές κοινότητες και στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. στην οδό Ν.Καζαντζάκη 11 στο Γάζι.(Τηλ.2810-821525, 2810-821505)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.

ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας 216 KB
pdf Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 53 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29/03/2019

Top