Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Υποδομές

Πέμπτη, 15/12/2011

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

τμήμα ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές υπηρεσίες

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ ΓΑΖΙΟΥ

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ ΤΥΛΙΣΣΟΥ

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ μεΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες :

1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΚΑΠΗ

2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΓΔΙΑΣ ΚΑΠΗ

3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΖΙΟΥ

4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΥΛΙΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες

1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΦΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ & ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Οι αρμοδιότητες ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ είναι αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ, και είναι δυνατόν να ασκούν μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος : Κ Α Π Η ΚΡΟΥΣΩΝΑ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29/03/2019

Top