Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα ΚΗΦΗ αποσκοπεί στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

Το πρόγραμμα διέπεται από τις αναγνωρισμένες ειδικές αρχές, που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

 • Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 • Να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους.
 • Να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένους αστικών και ημιαστικών περιοχών, μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το ΚΗΦΗ αναπληρώνει αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ

Το ΚΗΦΗ παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Ιατρική φροντίδα καθημερινά με υπηρεσίες onedayclinic.
 • Νοσηλευτική φροντίδα καθημερινά.
 • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.
 • Ατομική υγιεινή.
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε εβδομαδιαία βάση.
 • Σίτιση που περιλαμβάνει πρωινό και μεσημεριανό γεύμα.
 • Περίπατοι 1 φορά το μήνα και ημερήσιες εκδρομές 2 φορές το χρόνο στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των ηλικιωμένων.

Επίσης οι ηλικιωμένοι που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές μεταφέρονται με λεωφορείο από και προς το ΚΗΦΗ, ενώ ένα ποσοστό αυτών μεταφέρεται από τους φροντιστές του.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΦΗ

Στο ΚΗΦΗ απασχολούνται :

 • ένας γιατρός
 • μία Νοσηλεύτρια
 • δύο Κοινωνικοί Φροντιστές
 • ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό

Επιπλέον απασχολούνται και εξωτερικοί συνεργάτες:

 • Κοινωνικός Λειτουργός προϊστάμενος τμήματος ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ στο οποίο ανήκει.

Το ανωτέρω προσωπικό προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 25 εξυπηρετούμενους.

Το βοηθητικό προσωπικό εκτελεί κάθε βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

Το προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο, υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ωράριο λειτουργίας του ΚΗΦΗ είναι από τις 7:30-15:30μ.μ προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων και του οικογενειακού – συγγενικού περιβάλλοντος .

ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Τα εγγραφόμενα ηλικιωμένα άτομα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ΚΗΦΗ, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής ηλικιωμένων ατόμων, που διαμένουν σε όμορη περιοχή και εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις, ή με την εγγραφή τους εξυπηρετούνται ιδιαίτερα οξυμένες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων αυτών.

Δεν εγγράφονται ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του.
 • Γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόσκληση ωφελουμένων δικαιολογητικά καταθέτουν και οι φροντιστές τους, που είναι τα ακόλουθα:

 • Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το άτομο είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του ηλικιωμένου.
 • Βεβαίωση εργοδότη εάν είναι εργαζόμενοι.
  • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι.
  • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ , εάν είναι αγρότες.
 • Σε περίπτωση που ο φροντιστής ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, ζητείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, που θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας του.

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Αφίσα ΚΗΦΗ 3 MB
pdf Αίτηση ΚΗΦΗ 332 KB
Top